Překlady

 
 

Překlady:

 • z ITALSKÉHO do ČESKÉHO jazyka
 • z ČESKÉHO do ITALSKÉHO jazyka

Zaměření textu:

 • osobní korespondence
 • překlady dokumentů či formulářů
 • referáty, seminární či diplomové práce
 • technické, zdravotnické či jiné odborné texty
 • webové stránky
 • apod.

Cenové podmínky:

 • vše se odvíjí od zaměření, odbornosti, délce textu a časové náročnosti
 • návrh konkrétní cenových a časových podmínek dodání překladu vám sdělím po zhlédnutí zadaného textu k překladu
 • v případě oboustranné spokojenosti a pravidelným zakázkám nabízím slevu!!!

 • Poznámka:
 • definice: 1 NS = 1800 úhozů
 • výpočet: 1NS = počet úchozů děleno 1800
 • průměrná doba práce: 1 NS = průměrně 60 - 120 minut