Kvalifikace

 
 

Výuka italštiny:

 • soukromá i firemní klientela
 • výuka dětí předškolního věku
 • EXPO 2015
 • Unicredit Bank
 • IVECO Praha
 • LL-C (Certification) Czech Republic
 • Eclipse Print
 • KCP - Kongresové centrum Praha
 • Fabbricia
 • VaT 97
 • jazykové školy v Praze
 • jazykové agentury v Praze, Brně a Vysokém Mýtě

Publikační činnost:

 • publikace článků v italštině v časopise "CHALLENGE" - časopis Challenge, který vychází v elektronické podobě třikrát ročně a který je určen pro studenty a učitele cizích jazyků sdružených ve společnosti AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur ČR). Časopis přináší zajímavé články, rozhovory, kvízy, testy a cvičení...

Překladatelská a tlumočnická činnost:

 • účast na veletrzích a kongresech se zaměřením především na cestovní ruch, gastronomii, techniku a zdravotnictví
 • překlady webových stránek cestovních kanceláří a agentur, restaurací

Zahraniční pobyty v Itálii:

 • pětiletý pracovní pobyt v Itálii
 • studjiní výměnné pobyty ( Grottammare, Bergamo, Palermo - účast na studijním projektu Socrates)

Studium:

 • mezinárodní jazyková zkouška P.L.I.D.A
 • Česko - italské jazykové gymnázium  v Praze - maturitní zkouška z italského jazyka

Průvodcovská činnost:

 •  absolvování kurzu pro průvodce cestovního ruchu plus region Praha